Съдържание Цялата книга на една страница

79. Исус изцеляваше

Когато станах човек в Исус, Аз ясно демонстрирах това, което мислех за болестта изцелявайки всеки, който идваше при Него с вяра. Когато хората идваха при Него, Той не ги изпращаше болни, казвайки им, че Аз ще използвам ситуацията за да ги пречистя, или че това е за тяхното добро. Той не им казваше, че Аз съм ги наказал за техните грехове. Той не им казваше, че те трябва да се научат да живеят с техните болести.

Не, Той ги изцеляваше. Да, всеки, който се обръщаше към Него. Той правеше това защото знаеше, че това е Моята воля. Той никога не отиде срещу Моята воля в нещо.

И когато отиде на кръста Той се справи с всяко изразяване на злото, включително и болестта. Не схващаш ли, скъпо мое дете, че Аз съм създал човешките същества с желание да бъдат добре? Те функционират пълноценно единствено когато са здрави.

следваща глава 80. Болестта е нещастие