Съдържание Цялата книга на една страница

78. Болната жена

Жената лежи на своето болнично легло. ’Била съм тук толкова дълго,’ мисли си тя. ’Грижа ли го е наистина някой?’

Тя оценява приятелите, които й носят цветята и шоколадите, и картичките от тези, които я помнят.

‘Но грижа ли ги е наистина?’ пита се тя. Тя приветства тези, които идват и се молят с нея; те са толкова добронамерени и искат най-доброто за нея. ’Те изглеждат загрижени,’ мисли си тя.

Тогава една нощ тя вижда Господа в  сън. ’Аз съм загрижен,’ казва Той. Когато тя става, тя напуска своето болнично легло.

следваща глава 79. Исус изцеляваше