Съдържание Цялата книга на една страница

77. Аз не желая да бъдеш болен

Скъпо Мое дете, разбери, че Аз никога не желая ти или някое от моите деца да бъде болно. Това не е Моята цел за теб – точно както грехът не е Моята цел за теб.

Обаче, Аз позволявам да съгрешаваш и дори мога да използвам това по позитивен начин. Аз мога да изкупя ситуацията и да я обърна за добро в твоя живот водейки те в покаяние и свежо покорство.

Факта, че Аз мога да използвам греха за изкупление не прави това Моята воля за Моите деца. Факта, че греха често предхожда главен духовен пробив не означава, че Аз искам да съгрешаваш. Може ли святият и праведен Бог някога да желае Неговите деца да съгрешават? Разбира се, че не.

Обаче, поради слабостта на тези, които съм избрал, Аз знам, че неизбежно те ще грешат. Така че Аз взех под внимание определяйки как ще работят Моите цели в нечий живот. Когато ти съгрешаваш, това не те обезнаследява. Същото е с болестта, дете мое. Аз не желая да бъдеш болен, но Аз знам, че можеш да бъдеш. Точно както си склонен към грях, по същия начин си склонен и към болест.

Аз не съм планувал греха за теб, нито пък болестта. Аз взех под внимание и двете, обаче. Аз работя в теб във всички обстоятелства за твоето добро. Точно както не те оставям без наследство когато съгрешиш, по същия начин факта, че си болен не прави никаква разлика за твоето обещано наследство. Аз със сигурност не те обвинявам за това, че си болен. Ти можеш да бъдеш болен като християнин без да си навличаш Моята немилост; не е ли облекчаващо това? Така че не живей в някакъв фалшив страх от Моето неодобрение. По-скоро, радвай се в моята любов, Моята грижа, Моето снабдяване и изцеление.

Точно както мога да използвам една греховна ситуация за да произведе главен духовен пробив, по същия начин мога да използвам болест в пречистване, дори по творчески начин.

Това е точката където много не разбират. Понеже Аз мога да използвам болестта позитивно, те допускат, че това трябва да е било Божията воля. Те дори внушават, че Аз я причинявам обмислено за да науча моето дете на някой урок. Такава една идея е оскърбление на Моята любов. Казвай на хората, че Аз съм Господ, който изцелява.

следваща глава 78. Болната жена