Съдържание Цялата книга на една страница

76. Причини за болест

Разгледай сърцето Ми, дете Мое. Слушай внимателно. Когато виждам някои от Моите деца болни, Аз искам да се протегна към тях в любов. Аз искам да им говоря словото, което ще ги освободи. Аз искам да се справя с корена причиняващ всяка болест, не просто със симптомите. Плевелът трябва да бъде издърпан от корен. Ситуацията често изглежда объркана защото човека е съсредоточен върху симптомите, а Аз съм съсредоточен върху причината.

Понякога причината е грях. Обичайния грях е произвел модел на болест в човешкия живот. Когато причината е грях, покаянието носи изумителни резултати.

Понякога причината е наследствена или генетична. Аз мога да освободя Моите деца от такива болести. Те със сигурност не наследяват болест от Мен.

Понякога причината е демонична. Врагът е крадец и той ще открадне физическото здраве, ако може да го направи. Но Аз съм победил силата на злият. Така че, когато Моя авторитет е накаран да даде плод в ситуацията, болестта  трябва да си замине.

Понякога причината е натиск. Много от Моите хора се безпокоят и израстват в загриженост. Това има натискащ ефект върху техните тела. Запомни, че не е само физическото заболяване, което Ме интересува, но това, което лежи зад него. Многократно казвам на Моите деца да не се страхуват, защото това е средство на врагът. Той иска Моите деца да бъдат страхливи понеже знае вредните ефекти от това за тяхното здраве. Аз искам Моите деца да познават Моя мир в дух, душа и тяло. Моя Дух може да докосне дълбочините на твоето същество за да те освободи от негативните налягания, които произвеждат напрежение и болест.

Дете Мое, има различни други причини поради които всяка ситуация е уникална. Аз се справям с Моите деца като индивидуалности защото Моята любов към всяко едно от тях е лична.