Съдържание Цялата книга на една страница

75. Аз изцелявам

Скъпо Мое дете, Аз съм Господ, който изцелява. Ти си мислиш, че всеки ще бъде щастлив за това, но те не са; съвсем не са! Има такива, които заявяват, че Аз не искам да изцелявам, други, че съм загубил навика! Те вярват, че въпреки че някога съм изцелявал, сега Аз повече не го правя. Има дори такива, които много се ядосват когато изцелявам, защото това засяга тяхната теология!

Има такива, които казват, че Аз искам да изцеля някои, но не и други – като че ли разглеждам предмета със своеволно отношение. Други вярват, че винаги искам да изцелявам.

Някои търсят причини защо изцелението не се случва, други говорят за Моята суверенна воля, което изглежда като извинение да се вярва нещо!

Това е много объркваща ситуация, нали? Въпреки това за Мен въпроса е прост. Така че, скъпо мое дете, Аз искам да разбереш това, което е в Моето сърце относно изцелението. Аз изцелявам защото обичам. Аз не желая нито едно от Моите деца да бъде болно и със сигурност не се наслаждавам да ги виждам да страдат.

Забелязал ли си, дете мое, че когато си в болка ти автоматично викаш към Мен? Това е инстинктивно защото ти знаеш, че те обичам. Когато някой е болен той автоматично гледа към тези, които го обичат за поддръжка и насърчение.

Разбира се, едно нещо е да се вика към Мен за помощ; напълно различно е да Ми се вярва за изцеление. Но, въпреки това, тези, които Ме познават се обръщат към Мен за някаква помощ.

Опечалява Ме, ако мислят, че единствения Ми интерес е да ги поддържам в тяхната нужда; това изглежда такова опустошение за Моята изцелителна любов и сила. Но, както знаеш, Аз не обичам да насилвам Себе Си на хората. Ако те  молят за помощ, Аз им давам помощ. Ако молят за изцеление, Аз съм готов да изцелявам.

следваща глава 76. Причини за болест