Съдържание Цялата книга на една страница

74. Дай си време да получаваш

Добро е, че имаш тези времена да Ме слушаш да ти говоря и да приемаш Моята любов. Ти стана толкова изсъхнал и уморен, нали? Толкова много изглежда, че вземат от теб. Те те търсят за мъдрост, молитва, служение, грижа, служба и любов. Ти изглеждаш даващ и даващ, точно както Аз правя.

Аз знам, че приемаш както и даваш, но ти се нуждаеш и от времена като това, дете мое, когато можеш да се оттеглиш с Мене и да не даваш; трябва само да бъдеш тих и да приемаш. Добро нещо е да приемаш.

Ти си свикнал да се чувстваш много виновен за това. Всеки път когато се оттегляш с Мен в молитва, ти мислиш, че трябва да Ми даваш. Така че молитвата става много уморителна за теб. След като си давал на толкова много други, после ти трябва да се молиш и да даваш и на Мен. Понякога твоя ум е толкова погълнат с проблемите на другите хора, че ти се чудиш откъде да започнеш.

Дете Мое, ти се нуждаеш от време да приемаш от Мен така че после да можеш да даваш по-ефективно, дори в молитва.

Понякога ти се чувстваш толкова изтощен, че заспиваш докато се молиш, просто защото си се отпуснал от цялата си активност. После ти се чувстваш виновен и провалил се в молитва, нали? Твоите времена на тишина с Мене са времена когато Аз мога да говоря Моето слово в твоето сърце за да те насърча, освежа и съживя. Тогава твоето сърце започва да прелива с поклонение, благодарение и хваление. Забелязал ли си, че потокът на хваление пресъхва когато си изтощен?

Когато си получил от Мен, ти можеш да се върнеш в света готов да даваш, а не да негодуваш от исканията, които се отправят към теб. Аз съм щастлив, дете мое, че ти загубваш това чувство на вина относно приемането. Спомняш ли си когато мислеше, че трябва да приемаш само малко? Толкова много хора са ти давали напълно погрешната идея за молитвата.

Но Аз съм те информирал наново. Нека да го кажа по този начин, дете мое. Какво можеш да Ми дадеш, което вече да нямам? Какво мога да ти дам, от което ти се нуждаеш? Е, очевидно е кой трябва да прави получаването и кой да прави даването, нали?

Твоята най-голяма нужда е да бъдеш обичан. Аз съм единственият, който може да посрещне тази нужда. Така че отпусни се, дете мое. Познавай Моята любов за теб. Приемай от Мен и после излез в света, споделяйки тази любов с другите, които се нуждаят да я получат.

следваща глава 75. Аз изцелявам