Съдържание Цялата книга на една страница

73. Бъди наистина плодоносен

Несигурните хора не се наслаждават на близко взаимоотношение с Мен защото Аз няма да се предам на техните искания. Те казват, че Ме обичат, но можеш да видиш неискреността на това чрез начина, по който продължават да манипулират.

Те не усещат Моята любов защото не вярват в Моята любов. Искат ли да я усещат? Аз смятам, че действително искат. Ще бъдат ли приготвени да Ми се подчинят вместо да искат да управляват собствения си живот?

Сега слушай, дете Мое. Аз обичам тези хора. Аз желая да видя Моето Царство твърдо установено в техния живот. Моето Царство не работи чрез манипулиране. То е изразено чрез истинска любов, праведност и сила. То е посято в тях като семе, но е задушено от техните себични желания и  от начина, по който позволяват на проблемите да станат по-важни от Моето Царство.

Някои хора няма да оставят своите товари, въпреки че Исус ги понесе на кръста. Те държат своите проблеми като че ли са съществени да поддържат тяхната самоличност. Те говорят за предаване на техния живот на Мен докато задържат области за себе си. Те казват, че Ми дават проблемите си, но след малко си ги вземат обратно. Те дори внушават, че никой в действителност не може да посрещне тяхната нужда – дори Аз! Те виждат себе си като не обичани с невъзможни проблеми, дори за Твореца на вселената. Те ще ти кажат, че известни Божии хора са им служили и все пак са останали в своята нужда.

Забелязал ли си, че един такъв манипулираш човек може да причини много вреда за много от Моите деца? Предаването на тези манипулиращи тактики оставя една област на робство в Моето тяло, изтощавайки и изсушавайки Моите хора и отклонявайки ги от Моите цели.

Ще внимаваш ли на това, което ти казвам? Ще бъдеш ли силен и да се изправиш пред тези хора в любов? Когато те те обвиняват, върни се при Мен и Ми позволи да те успокоя така че да не се чувстваш смазан и ударен от това, което те казват. Не си казвай, ’Аз съм твърде слаб за да се изправя пред тези хора.’

Моето Царство е в теб, дете Мое. Моята силна любов е в твоето сърце и ти можеш да направиш това, което ти казвам. Така че радвай се, защото няма да бъдеш ритан наоколо повече. Твоята любов няма да бъде злоупотребявана или прахосвана. Аз ще я поставя за най-добрата възможна употреба. Аз искам да даваш много плод.

Аз те изпращам при тези, които се нуждаят от любов и наистина искат да им се помогне. Аз се нуждая от жетвари в Моето Царство, не от такива, които събират плодове след жътвата! Ти си правил грешки в миналото, нали? Аз не те обвинявам за това. Начинът, по който действаше беше пълен с добри намерения; но ти можеш да се научиш от миналите грешки, нали? В бъдещето ти можеш да бъдеш далеч по-плодоносен в това да обичаш хората. Моята любов в теб не трябва да бъде глупава; тя е предлагана, но е силна!