Съдържание Цялата книга на една страница

71. Позволи Ми да нося товара

Ти си се чувствал провален когато си се опитвал да занесеш Моята сила на хора в голяма нужда, тези, които са сакати и обезобразени, слепите и тези в дълбочините на депресията. Ти не си бил способен да посрещнеш тяхната нужда, нали? Ти си чувствал неуспех защото знаеш, че Аз съм всемогъщ и мога да изцелявам такива хора. Мислиш си, че ако беше по-добър християнин, ти щеше да можеш да вършиш такива неща в Моето име; защото ако Исус се срещне с такива ситуации, хората ще бъдат веднага изцелени.

Но помни това, дете Мое; Исус не изцели всеки болен човек когато беше на земята. Той изцели всеки, който дойде при Него с вяра. Това е все още принципът чрез който Аз работя.

Не носи товара върху себе си. Аз искам да увелича твоята вяра и твоето желание да видиш как мога да те използвам. Искам да занесеш Моята любов и сила на тези отчаяно нуждаещи се хора. Но Аз не искам да вземаш техните товари върху себе си. Аз съм този, който носи техните товари. Ако ти отидеш при тях в Моето име, дете мое, тогава Аз винаги ще ти давам правилните думи, които да кажеш, правилните молитви, с които да се молиш, и ти ще видиш промяна в техния живот. Не винаги ще виждаш драматични резултати, обаче.

Може би цялостната нужда няма да е посрещната веднага; Аз не съм обещал, че всички отговори на твоите молитви ще бъдат във формата на мигновени чудеса. Не, дете Мое, Аз искам да взема този фалшив товар на вина от тебе.

Върви във всяка ситуация знаейки, че си инструмент на Моята любов и сила. Ти ще бъдеш плодоносен във всяка ситуация, ако помниш това. Не поставяй фалшиви очаквания като твой стандарт. Във всяка ситуация, слушай гласа на Моя Дух така че да мога да направя ясно за теб това, което възнамерявам да извърша. Ти само трябва да бъдеш верен в правенето на това, което искам от теб.

Понякога Аз използвам определен брой хора за да служа на едно от Моите деца. Всеки човек когото изпращам има отличителна част, която трябва да изиграе. Така че обърни внимание на това, което казвам, дете мое. Тогава ти няма да си тръгнеш с фалшиво чувство на обвинение, че си безсилен да помогнеш. Ти не си безсилен. Ти можеш да занесеш ресурсите на Моята любов и сила по начина, по който те уча.

Разбира се, възлюбени мой, понякога ще виждаш мощни неща. Давай Ми цялата слава за тях. Но обмисли това. Когато отидеш в ситуация и се покориш на гласа на Моя Дух, докарвайки малка, но необходима промяна в човека, това покорство е толкова важно за Мен колкото и времето когато пристъпваш в динамична вяра за да видиш мощно чудо.

Виж, дете Мое, Аз обичам покорството. Това е изразяването на твоята любов към Мен.

следваща глава 72. Обичай трудните хора