Съдържание Цялата книга на една страница

7. Аз се грижа за теб

Аз не те създадох за да страдаш в ръцете на други, въпреки че знаех, че това ще бъде неизбежно. Моя Син, Исус, беше подложен на опозиция, отхвърляне, поругаване и омраза. Аз позволих това защото те обичам толкова много.

Виж, скъпо мое дете, Аз исках да те освободя от последствията на греха, провала и страха. Аз исках да бъдеш способен да приемеш Моя живот, живот толкова реален и пълен, че да можеш да си позволиш да обичаш и да бъдеш обичан без страх от нараняване или отхвърляне.

Исус трябваше да бъде уязвим по същия начин като теб за да направи това възможно. Когато те наблюдавах и виждах раните, които бяха натрупани, Аз копнеех да те заведа близо до Исус. Защото ако си близо до Него, ти си близо до Мен.

Така че не мисли, че не съм се интересувал от твоите нужди. Аз съм те чакал да Ми дадеш времето и възможността да те освободя от нещата, които са причинили срама и преживяната болка.

Аз съм ти говорил в любов много пъти. Често ти си изблъсквал далеч това, което съм ти казвал. Аз съм ти говорил чрез други, но ти отказваше да слушаш. Така че сега Се радвам, че седиш в Моите нозе и Ми позволяваш  да ти дам разбиране за Моята любов. Аз желая да говоря от Моето сърце на твоето сърце.

следваща глава 8. Ти си спасен