Съдържание Цялата книга на една страница

69. Не чрез мощ или сила

Ти знаеш, дете Мое, много от Моите деца казват, че се нуждаят от сила. Но в действителност те се нуждаят от любов за да освобождават силата, която вече съм им дал. Единственото нещо, което има значение е вяра, която работи чрез любов.

Тези, които искат повече сила за да изпълняват грандиозни чудеса и знамения често искат да правят нещо действително внушително. Те мислят, че това ще Ми даде слава и ще бъде велик пример за другите хора. Разбира се, това също ще им даде възможност да бъдат държани във висока почит!

Има времена когато Аз избирам да работя по този начин, но често Моите мощни дела са извършени тихо и не натрапчиво. Много малко от тях са публични атракции. Ти ще бъдеш прославен във всяко действие, което изпълнявам, но другите няма да откраднат славата от Мен.

Когато хората свидетелстват за това, което съм направил в техния живот, това насърчава някои да отговарят на евангелието на Моето Царство. Други не искат да повярват, въпреки великите и мощни чудеса за които чуват. Мнозина отказаха да повярват на Исус въпреки великите чудеса, които Той извърши. Светът няма да бъде спечелен чрез извънредни чудеса. В пустинята, дявола искаше Исус да извърши нещо грандиозно за да хване вниманието на хората. Исус отказа да бъде прелъстен от такава идея.

Не търси слава за себе си, защото Аз не мога да поверя демонстрацията на Моята сила на тези, които ще станат себе-центрирани и самомнителни. Тяхната гордост дава впечатлението, че те са отговорните за такива чудеса. Дете мое, ходи в любов, вяра и сила, със смирението и нежността на Исус.