Съдържание Цялата книга на една страница

68. Моята сила в любов

Да вземеш Моята сила без любов също не е от полза. Ти можеш да виждаш мощни неща да се случват, но тези, на които помагаш са оставени без откровение в техните сърца за Моята любов и приемане.

Аз съм извършил съвършена работа в теб, дете мое, учейки те повече за това кой съм Аз и как работя в сърцата на Моите деца. Аз искам да имаш балансирано служение. Това е известна поговорка. Мнозина, които говорят по този начин самите те имат не балансирано служение. Те демонстрират малко от Моята сила и са слаби в свръхестествените дарби. Единствената личност с наистина балансирано служение е Исус. Така че искам да бъдеш като Него и да служиш в Неговата любов и сила.

Дете Мое, всяко измерение може да изтича от твоето служение. Моля те, не Ме ограничавай, но запомни да служиш с Моята сила в любов.

Аз съм те учил много за Моята благост и нежност. Не искам никога да губиш от погледа си тези качества. Исус беше нежен и смирен по сърце, но Той все пак служеше с голяма сила. Някои мислят, че ще демонстрират сила само, ако го правят гръмогласно и агресивно. Но има голяма сила в нежността. Протягай се с Моята свръхестествена сила, познавайки Моето нежно докосване върху твоето сърце както го правиш. Ти се нуждаеш както от състрадание така и от власт.

следваща глава 69. Не чрез мощ или сила