Съдържание Цялата книга на една страница

67. Ти си изпълнен с Моята сила

Скъпо Мое дете, понеже Аз съм всемогъщ, Моето Царство е управление на сила. Някои хора погрешно се опитват да разделят Моята любов и сила; но те си принадлежат взаимно.

Когато Исус обичаше хората, Той се протягаше с Моята сила. Той изцеляваше болните, очистваше прокажените и изгонваше демони. Той дори възкресяваше мъртви в някои случаи. Той извършваше чудеса, превърна водата във вино, нахрани множествата със закуската на едно момче, усмири бушуващата буря. Той дори извади пари от една риба.

Всички тези неща демонстрират, че Моята любов е свръхестествена. И Аз изразявам тази любов чрез хора като теб!

Моя Свят Дух е свръхестествен и носи както любов така и сила в твоя живот; Той ти дава възможност да живееш живота на Моето Царство. Исус каза, ”Ще приемете сила когато Святия Дух дойде върху вас.”

Така че, дете мое, искам да осъзнаеш, че си изпълнен със сила. Да, наистина си изпълнен. Ти рядко се чувстваш пълен със сила, нали? Въпреки това, всички ресурси на Моята свръхестествена сила са на твое разположение, и работят в теб.

Аз съм ти дал сила за да я използваш в живота си. Как можеш наистина да се движиш във вяра и любов, ако не се научиш да използваш тези свръхестествени ресурси за себе си? Ти трябва да знаеш, че Аз ще отговоря на твоята молитва, че Аз ще те изцеля когато си болен и ще снабдя за теб когато си в нужда.

Тези, които се опитват да обичат и да служат без да използват силата, която съм сложил в тях прахосват Моите ресурси. Те не слушат Моя Дух казващ им да използват силата и властта, която Аз вече съм им дал.

Аз също ти давам Моята свръхестествена сила за да те направя способен да служиш на другите. Покажи им как да се протягат към Мен за да видят нуждите си посрещнати. Това е, което желая.

Аз те изпращам в света в името на Исус за да бъдеш като Него, и да носиш Неговата сила, любов, радост, мир и прощение във всяка ситуация.

Аз съм щастлив с теб когато виждам това, дете мое. Ако вземеш Моята любов без силата, ти можеш да извършиш само половината работа.

следваща глава 68. Моята сила в любов