Съдържание Цялата книга на една страница

66. Моето царство на любов

Скъпо Мое дете, това е било Моето благоволение да ти дам Моето Царство. Това не е някакво място. Това е Моето суверенно господство като Цар в твоя живот. Моето Царство е в теб: Аз го посях като семе в твоето сърце. Съдържанието на това семе е цялостния живот на Моето Царство, всички богатства и ресурси, които могат да бъдат развити в теб. Моето Царство отразява природата на Царя, който господства над него.

Моето Царство не се състои в говорене, но в сила. Силата не е просто духовен динамит, който произвежда чудеса; тя е разкрита в любов. Въпреки че имаш явни духовни дарби, имаш голяма вяра и демонстрираш Моята сила, всички тези неща не струват нищо без любов.

Моето Царство е правда, мир и радост в Святия Дух. Когато следваш водителството на Моя Дух, ти ходиш в правда, мир и радост. Аз никога не те водя да обичаш по погрешни начини, отдавайки се на любов или алчност. Когато хората ходят в неправедност, те изгубват мира си и радостта си. Ти си посланик на Моето царство на любов и сила. Желая да изразяваш Моето суверенно господство по-пълно в твоя живот.