Съдържание Цялата книга на една страница

63. Аз ходя в теб

Аз обичам да върша чудеса на изцеление сред тези, които са в бедствено положение, които гледат на Мен като техния единствен доктор или зъболекар, тези, за които съм единствения наличен хирург. Аз обичам да изпращам хора на вяра, които ще гледат на Мен за тяхното снабдяване във всяка ситуация.

Аз изпращам хора на любов, които няма да се пазят от цената на това да декларират Моята истина, тези, които ще прокламират Моето слово в лицето на злоупотребата. Те предлагат Моята любов въпреки че знаят, че тя може да бъде отхвърлена. Голяма ще бъде тяхната награда в небето.

Аз обичам да ходя в тези, които рискуват опасно за да занесат Моето евангелие на другите. Аз обичам да ходя сред опресираните. Обичам да ходя в затворите. Навсякъде където има пленници, Аз искам да ги освободя чрез силата на Моя Дух. Аз обичам да ходя там където хората осъзнават тяхната нужда от Мен. Те искат Моята любов, приемане и прощение. Такива сърца са плодородна почва да приемат семето на Моето слово.

Аз обичам да ходя в теб, дете Мое. О, Аз не мога да посрещна цялата тази нужда. Твоето сърце излиза към такива хора защото ти споделяш нещо от Моето сърце. Аз съм видял желанията в теб да достигнеш бедните, изгубените, голите и слепите. Аз се наслаждавам в твоето искрено състрадание.

Наслаждавам се когато те чувам да казваш, ”О, Господи, аз съм готов да отида, ако Ти ме изпратиш.” Аз обичам да виждам Моите деца на Мое разположение по този начин. Но Аз не мога да те изпратя навсякъде, дете мое. Аз съм избрал точно служение за теб. Аз ръководя стъпките на тези, които са предали живота си на Мен. Аз те използвам по най-ефективния начин, по който мога така че мнозина да бъдат докоснати чрез Моята любов. Моята мъдрост надвишава твоята в това.

следваща глава 64. Правилното време