Съдържание Цялата книга на една страница

60. Сърце на любов

Изисква някакво време за теб да разбереш, че си бил наистина включен с Исус на кръста. Аз знам, че ти разбираш много лесно, че Исус умря за теб. Но Исус те взе на кръста със Себе Си. Ти си бил разпънат с Него. Вече не си ти, който живееш, но Той който живее в теб. Старият себичен живот е мъртъв и погребан. Сега ти имаш нов живот. Не гледай назад към миналото; то е свършило.

Гледай напред към бъдещето. Ти си ново създание, създадено в Христос Исус за добри дела. Те не произвеждат спасение; те са плодът от твоето спасение.

Много хора правят неща за Мен, вярвайки, че това ще Ми угоди. Но ако Моята любов не е мотивиращата сила зад техните действия, те са напразни. Отделен от Мен ти не можеш да направиш нищо. Ти вярваш това, нали, дете мое?

Аз съм ти дал сърце на любов. Не е ли добро това? Аз не трябва да продължавам да те убеждавам да обичаш. Това става твоя природа. Ти можеш да видиш защо се удоволствам с теб, в много и много ситуации ти инстинктивно обичаш, изразявайки живота на Моето царство на земята. Ти си част от отговора на молитвата, нали? В теб Моето царство е дошло и Моята воля е извършена на земята, както в небето.

следваща глава 61. Ходи в любов