Съдържание Цялата книга на една страница

59. Обичай в Моето име

Когато четеш за живота на Исус, ти си впечатлен от начина, по който Той обича хората, нали? Забелязал ли си, че Той не говори много за любов; Той го прави. Той преуспяваше с бизнеса да обича. Да обичаш с Моята любов не е чувство, нали?

Когато те призовавам да обичаш в Моето име, да казваш на хората, че ги обичаш не е достатъчно. Ти трябва да ги слушаш, да им служиш и да им даваш; ти трябва да се грижиш и да се молиш за тях. Начинът по който се грижиш за другите е мярката за твоето величие.

Те може просто да се нуждаят да бъдеш с тях за да им дадеш уверение. Друг път ти ще трябва да се протегнеш в техния живот с Моята сила, носейки им изцеление.

Ти се нуждаеш от любов смесена с вяра, нали? Любов без вяра не е достатъчно. Ти се нуждаеш от любов изразена във вяра, и вяра, която работи чрез любов.

Когато се протягаш към другите в Моето име, вземи Моето състрадание и вярата, която вярва, че Аз ще променя техните обстоятелства и ще посрещна нуждите им. Това е, което Исус правеше, нали, дете мое? Той не беше доволен да обича хората в тяхната нужда; Той посрещаше тяхната нужда.

следваща глава 60. Сърце на любов