Съдържание Цялата книга на една страница

58. Пътя на любовта

Когато срещнеш трудни решения и не си сигурен към кой път да се обърнеш, ти можеш винаги да попиташ себе си какво би направил Исус. Той винаги би избрал пътя на любовта. Ти ще откриеш, че когато срещнеш такива дилеми, ще бъде очевидно за тебе кой от възможните пред тебе е пътя на любовта.

Изкусително е да избегнеш този път поради цената. Понякога, хората не искат да бъдат въвлечени или да вземат отговорност. Но никой, който позволява на себе си да бъде отклонен от работата, която съм планувал за него не е годен за Моето Царство. Този, който Ме обича ще се покорява на Моите заповеди. Това означава, че те ще изберат да обичат другите както Аз ги обичам. Ти си открил цената на това, нали, дете мое?

Понякога Аз съм бил разочарован от теб защото ти си избирал себичния път и тогава си се опитвал да убедиш себе си, че това наистина е било правилното решение. Но Аз не те наказвам за такива грешки; ти наказваш себе си изгубвайки това чудесно чувство на мир. Аз не трябва да вземам никаква допълнителна мярка срещу теб. Аз чакам докато се върнеш в пътеката на любовта.

следваща глава 59. Обичай в Моето име