Съдържание Цялата книга на една страница

57. Старата кола

Младият мъж е изгубил сметка за това колко пъти е трябвало да оправя своята стара кола. Едно след друго неща са се разваляли и са се нуждаели от внимание. Все пак каква била алтернативата? Една нова кола била отвъд неговите парични средства. Той не можел да види никакъв начин, по който да си купи такава. Така че той трябвало да се справя със старата, закърпвайки я толкова добре колкото можел – докато някой му дал това, което той никога не можел да си позволи.

следваща глава 58. Пътя на любовта