Съдържание Цялата книга на една страница

55. Дете на Моята благодат

Ти все още си изненадан когато ти давам, дете Мое. Ти смяташ, че Аз съм готов да ти дам определени неща защото съм обвързан с теб. Но ти очакваш само минимума за да ти дам възможност да вършиш Моята воля.

Ти не разбираш, че Аз искам да върша чудесни неща за теб защото те обичам. Ти не мислиш, че си много красив, нали? Аз не говоря за физически чар, но за личността, която вярваш, че си. Ти често се чудиш защо искам да задоволявам желанията на сърцето ти.

Ти си дете на Моята благодат. Аз изпълнявам желанието на Моето сърце когато обсипвам своите дарове безплатно върху теб. Аз обичам когато Ми се молиш с вяра и очакваш да ти отговоря. Обичам когато не си победен от нуждата, но гледаш на Мен, знаейки, че Аз ще снабдя поради Моята благодат. Аз обичам това, дете Мое.

Ти се чудиш дали желанията на твоето сърце са същите като Моите. Е, обмисли това. Откъде идват тези желания? Себичните желания очевидно идват от теб. Но откъде идват тези други желания? Не съм ли способен да формирам желания в твоето сърце? Не създава ли Моя Дух нови желания в теб?

следваща глава 56. Аз Съм щедър