Съдържание Цялата книга на една страница

54. Аз Съм любезен

Скъпо Мое дете, Аз Съм Господ, който дава и дава и дава. Така че ти си детето, което трябва да приема и да приема и да приема. Аз никога не идвам до края на Моето даване. Дори когато мислиш, че не мога да ти дам повече, Аз обсипвам допълнителни благословения върху теб.

Ти съдиш себе си по-сурово отколкото Аз те съдя. Според твоята оценка, ти не заслужаваш нищо. Това би било истина без Моята благодат.

Знаеш, че има малцина, които наистина разбират Моята благодат. Мнозина проповядват и говорят за нея. Те се концентрират на факта, че хората не са достойни да получават от Мен. Но Аз се концентрирам на факта, че Аз винаги желая да давам. Това Ми се струва много по-полезно!

Знам, че Моята благосклонност е незаслужена, но набляганията трябва да бъдат върху Моята благосклонност. Аз обичам да давам, дете мое. Никога не съм бавен да давам когато обстоятелствата са правилни. Не е ли това, което обещах чрез Исус? Той каза, ”Всеки, който иска, получава.” Това е истина. Забелязал ли си, че често не си получавал защото си бил не охотен да искаш? Когато искаш и получиш, ти желаеш да искаш повече и получаваш по-скоро. Сладко дете, ти се учиш. Това е важно нещо.