Съдържание Цялата книга на една страница

53. Приемай и давай

Скъпо Мое дете, спомняш ли си когато чувстваше, че трябва да бъдеш постоянно активен за Мен? Това те задоволяваше, ако правеше нещо за Мен; но какъв беше плодът от всичко това? Ти ще бъдеш по-плодоносен, ако пребъдваш в Мен и Аз в теб.

Не се опитвай да впечатляваш Мен или другите с твоята активност или благочестивост. Ти научаваш бавно урокът, че когато приемаш от Мен, ти ставаш повече като Мен. Отне ти доста време да разбереш това, но Аз съм щастлив, че сега го знаеш.

Искаш ли да бъдеш наистина полезен за Мен? Искаш ли да знаеш какво Ме удоволства, и как можеш да Ме прославиш? Позволи Ми да те обичам, и тогава любовта ще се излива от тебе. Позволи Ми да ти давам, и моите дарби ще се изливат чрез теб. Това е много просто действително, нали, дете мое?

Забелязал ли си, че водата продължава да пада над водопада? Тя никога не върви нагоре към извора. Моята любов продължава да пада върху теб. Тя е точно като този водопад. Аз не мога да я спра да пада върху теб. Тя не може да тръгне нагоре към извора и да те остави. Тя може само да се спуска върху теб. Стой под водопада на Моята любов, и приемай!

следваща глава 54. Аз Съм любезен