Съдържание Цялата книга на една страница

52. Наслаждавай се да бъдеш себе си

Има много случаи, в които Аз трябва да дойда дълбоко в твоя живот за да те освободя от страха да не Ме ядосаш. Това е страх от самия теб, действително. Ти си се страхувал много от себе си, нали, дете мое? Можеш ли да видиш работата, която върша в теб сега, за да те освободя от този страх? Как можеш да се наслаждаваш да бъдеш себе си, ако се страхуваш да бъдеш себе си?

Скъпоценно дете, благодаря ти, че Ми позволяваш да те обичам. Благодаря ти, че Ми позволяваш да дойда дълбоко в тези тайни места. Ти не разбираш всичко, което върша в теб. Това няма значение. Достатъчно е да знаеш, че Аз те разбирам, че те изцелявам и те правя цял.

Твоите дни на криене от Мен свършиха, нали? Няма нужда да правиш това повече, нали? О, мое скъпо дете. Имало е толкова много случаи когато Аз съм копнял да ти давам, но ти си защитавал себе си от Моето протягане. Колко Ми харесва, че повече не правиш това. Не само, че Ми позволяваш да докосвам твоя живот с Моята любов, но ти наистина искаш да го правя. Това е белег за голяма промяна в теб.

Ти си започнал да се доверяваш на Моята любов, нали, дете Мое? Ти си започнал да виждаш, че няма нужда да се страхуваш. Аз винаги имам твоите най-големи интереси в сърцето, и всяко докосване на Моя Дух на любов те прави по-свят.

Обичам те, дете Мое. Има сладост свързана с Моя мир, нали? Забелязал ли си, че сега можеш да се справяш със ситуации, които преди биха причинили бъркотия в теб? Това е защото си започнал да виждаш нещата по Моя начин. Ти си започнал да слушаш Моя глас вместо този на врагът. По много нежен начин Аз се движа в твоето сърце така че да се предадеш по-пълно отколкото преди. Това е добре. Ти можеш да насърчаваш другите да се отварят за Мен, да идват дълбоко в ръцете на Моята любов, да приемат от Мен.

следваща глава 53. Приемай и давай