Съдържание Цялата книга на една страница

50. Моята любов те прави чист

Скъпо Мое дете, Аз искам да те обгърна с Моите ръце на любов. Аз те притеглям близо до Мен. Това е Моето удоволствие. Бих ли те призовал и избрал, ако не те желаех? Когато ти се дръпнеш в страх, Аз нежно упорствам. Ако не го правех, ти щеше да пропуснеш велико благословение, нали? Няма част в твоя живот, дете мое, която да не Ме интересува. Аз съм обещал да те освещавам открай докрай; дух,душа и тяло. Аз ще изпълня тази цел.

Моята любов те прави да се чувстваш чист. Аз изговарям Моето слово на прощение към теб и ти се чувстваш чист. Докосвам живота ти с Моя Дух и ти се чувстваш чист. Аз те изцелявам и ти се чувстваш чист. Винаги когато приемаш от Мен това има този очистващ ефект върху теб.

Когато се страхуваш, ти се чувстваш нечист. Ти се свиваш от страх, страхувайки се, че проблема е в теб. Мислиш си, че си толкова нечист, че не можеш да приемеш Моята любов, благословение и изцеление.

Аз искам да бъдеш чист, да се чувстваш чист и да изглеждаш чист защото ти излъчваш Моя свят живот. Аз не мога да ти дам нищо нечисто. Плодът произвеждан в твоя живот чрез Моя Дух е добър, чист и благотворен.

следваща глава 51. Аз ти се наслаждавам