Съдържание Цялата книга на една страница

5. Моя план за теб

Преди да започне творението, Аз реших да имам хора като теб, които да бъдат Мои деца, и да отговарят на Моята любов. От хаоса и объркването в техния живот Аз реших да донеса Моя божествен ред за да ги подготвя и екипирам за небето.
Това не е малка задача. В началото всички се бунтуваха. Те грешаха и се отсякоха от Моята любов. Аз изпратих Сина Си за да ги възстанови във взаимоотношение с Мен. Веднага когато те дадат своя живот на Исус, Моя божествен ред за техния живот е установен. Моя Святи Дух работи във всяко едно от Моите деца за да доведе Моя план до изпълнение.

И така, скъпо мое дете, това е, което се случва в твоя живот. Ти ще бъдеш трансформиран в Моя образ, променен от една степен на слава в друга. Един ден ще Ме видиш лице в лице. Тогава ти ще бъдеш като Мен, и ще царуваш вечно с Мен в слава. Аз очаквам това толкова много. Искам да очакваш това време, дете мое. Моля те съдействай Ми във всичко, което трябва да направя в подготовката ти за това.

Ти ще споделиш Моята тъга за всички онези, които не са съсредоточени върху Моята цел за тяхното създаване. Те желаят да начертават собствения си път през живота. Тъжно е, но ако те желаят да се справят без Мен сега, те ще трябва да се справят без Мен за вечността. Ако те гледат към собствените си дела за спасение, делата им ще трябва да ги спасят. Това е невъзможно, нали? Никой не може да познае славата на Моето небе чрез собствените си дела.

следваща глава 6. Моя път на спасение