Съдържание Цялата книга на една страница

45. Аз Съм те избрал

Аз те наричам “дете” защото ти си това, което си: мое дете. Аз съм те призовал по име и съм те направил Мой чрез Моето решение и избор. Ти отговори на Моята любов, но Аз взех инициативата.

Това все още е чудно за теб, нали? Моята любов към теб не е чувство. Тя произвежда позитивни резултати в твоя живот. Ти повече не си личността, която беше. Ти си ново създание, дете на Моята благодат. Аз ти давам защото избрах да правя това.

Понякога, скъпо мое дете, ти се чувстваш засрамен защото знаеш, че не оценяваш това, което искам. Така че ти си не охотен да се приближиш до Мен в случай, че те порицавам. И въпреки това когато се обърнеш към Мен, ти винаги си посрещнат с любов, никога с безчувствие. Предал ли съм те някога? Отхвърлил ли съм те някога, или отвърнал ли съм се някога от теб защото си бил в немилост? Не, дете мое. Аз поддържам Моята любов към теб. Това е твърда, сигурна и вярна любов, която никога няма да отпадне.

Да, има времена когато трябва да те дисциплинирам. Има времена когато не познаваш близостта на Моето присъствие защото си избрал да ходиш в своите пътища, а не в Моите. Но Аз никога не се отдръпвам от теб. Аз съм с теб винаги, както обещах.