Съдържание Цялата книга на една страница

44. Довери се на другите

Скъпо мое дете, знам, че ти намираш целия бизнес да се довериш на хората за бъркотия. Другите са достойни за доверие само когато пребъдват в Моята любов. Аз мога да ти се доверя когато пребъдваш в Моята любов. Аз знам това, че ти ще изпълниш Моята цел и ще направиш това, довери се на Моя Дух в теб когато хората не са достойни за доверие, точно както Исус знаеше. Той не сложи Своето доверие в човек. Така че Моя Дух ще ти даде свидетелството, дете мое, за това кога е невредимо да се доверяваш на хора и кога трябва да бъдеш предпазлив от тях.

Исус не се довери на никой човек. Ти трябва да обичаш тези, които считаш за недостойни за доверие, както Той ги обичаше. Но не прави себе си уязвим за тях. Опасно е да бъдеш уязвим за критични, непреклонни, независими хора. Те не стават за доверие. Те ще те наранят и ще причинят ненужна вреда в твоя живот.

Сложи своето доверие в Мен, дете мое. Аз винаги ще ти давам взаимоотношенията, от които се нуждаеш, където можеш да споделиш сърцето си с другите и това ще бъде невредимо. Тези, с които това е невредимо са тези, които пребъдват в Моята любов. Довери Ми се. Аз ще ти покажа как да обичаш всеки човек, който поставям пред теб.

следваща глава 45. Аз Съм те избрал