Съдържание Цялата книга на една страница

43. Любовта никога не отпада

Любовта винаги се доверява. Да, винаги. Ако Ме обичаш ти винаги ще Ми се доверяваш. Аз искам да се докажеш достоен за доверие от другите.

Моята любов винаги се надява. Това означава, че ти можеш да гледаш към бъдещето с позитивни отношения, знаейки, че Моите обещания ще се изпълнят. Аз говоря за бъдещи събития с такава увереност като че ли вече са се случили.

Не се предавай. Постоянствай, държейки се за Моето слово с честно и добро сърце. Вярвай на обещанията, които ти давам и продължавай в славната надежда, към която си призован.

Ти ще Ме видиш лице в лице, дете мое. Ти ще имаш ново възкресенско тяло. Ти ще живееш в слава с Мен. Това е твоята надежда.

Любовта никога не отпада. Аз ще те доведа до изпълнението на всички тези аспекти на твоята надежда. Аз няма да те проваля, и не искам и ти да проваляш другите. Почитай думата си към тях, точно както аз почитам Моята към теб.

Моята любов никога няма да премине. Осъзнаваш ли, дете мое, че Моята любов към теб никога няма да има край? Нито пък твоята любов към Мен ще има край.

следваща глава 44. Довери се на другите