Съдържание Цялата книга на една страница

42. Твоя списък с грехове

(Веднъж ти си бил простен)