Съдържание Цялата книга на една страница

40. Любовта покрива грехове вместо да ги излага

Моята любов не държи сметка за грешките. Аз не държа сметка за това, което съм простил. Аз няма да извадя списък с грехове и да ги държа пред теб, дори в деня на съда. Аз не искам да си ги спомням. Аз съм изключително благодарен, че те са покрити с кръвта на Моя Син и повече не съществуват пред очите Ми. Аз обичам да гледам на праведността, не на греха. В деня когато Исус се върне, ти ще застанеш невинен пред Мен с другите, които Ми принадлежат.

Друго нещо, което ме прави нещастен, дете мое, е да гледам хора наслаждаващи се на злото. Някои искат да се присъединят към другите в техния грях. Други се наслаждават в открито зло. Когато го правят, те си правят ядене от това. Те искат да изложат своите братя и казват на другите за техните грехове. Те дори претендират, че правят нещо благочестиво за да очистят Тялото на Христос. Аз мисля, че техните дейности са презрителни. Те не искат да разкрия техните грехове и ги размахват публично.

Мярката, с която някои дават е мярката, с която получават. Когато хора клюкарстват и излагат греховете на другите, само въпрос на време е преди собствените им грехове да бъдат изложени, разбира се ако не се покаят. Аз мразя такива дела защото наистина тези мои деца се радват в това, което е зло. Те вземат всяка полза от това. Истинската любов е опечалена и наскърбена от откритото зло.

Любовта покрива множество грехове. Тя не ги излага. Аз искам ти и всички Мои деца да се радвате в истината, а не в това, което е зло. Искам да се наслаждаваш в тези, които вършат Моята воля и да бъдеш благодарен за всяко изразяване на Моя живот, което виждаш в другите.

Любовта винаги защитава. Така че, ако обичаш своя брат, ти винаги ще го защитаваш. Ти никога няма да го излагаш и да го критикуваш пред другите, или да слушаш критики за него от другите. Твоята любов към другите винаги ще ги защитава. Моята бащинска любов към теб винаги те защитава.

Аз съм заселил Моята любов в теб така че винаги да можеш да защитаваш тези, които обичаш. Моята любов не онеправдава никого. Другите ще оценят Моята любов в теб когато видят, че защитаващото качество е изразено.

следваща глава 41. Моят списък с грехове