Съдържание Цялата книга на една страница

38. Любовта не се хвали

Ти можеш да се хвалиш с Мен, дете мое, но не и със себе си. Любовта не се хвали. Всичко, което ти давам е дар на благодат. Всичко, което правя чрез теб е плодът на Моя Дух. Всички тези неща са направени за Моя слава, а не за твоето себе почитане.

Никога не завиждай за това, което правя в другите. Аз правя достатъчно много в теб за да те държа добре окупиран! Така че не бъди ревнив за начина, по който използвам другите, за Моя призив в техния живот или за дарбите, които са получили.

следваща глава 39. Любовта е любезна