Съдържание Цялата книга на една страница

37. Любовта е търпелива

Скъпо мое дете, Аз трябва да бъда търпелив с теб и искам и ти да бъдеш търпелив с другите. Ти не винаги си такъв, нали?

Точно както Аз трябва да направя място за твоите грешки, така и ти трябва да бъдеш толерантен към другите без да ги съдиш или обвиняваш. Аз трябва да бъда търпелив с теб докато се научиш; така и ти трябва да бъдеш търпелив с тях докато и те се научат. Ти си по-търпелив отколкото си свикнал да бъдеш, нали? Но Аз мисля, че ти забелязваш някакво место за подобрение.

Ти знаеш, че любовта не е горделива. Гордостта е често причината за твоята нетърпимост. Ти мислиш, че другите би трябвало да правят нещата както ти ги правиш, и да ги виждат както ти ги виждаш.

Давам ти откровение, дете мое. Ти трябва да бъдеш търпелив с тези, които не са получили същото откровение. Понякога те те осъждат, нали? Но не си връщай като ги съдиш. Бъди търпелив с тях.

следваща глава 38. Любовта не се хвали