Съдържание Цялата книга на една страница

36. Борбата

Група деца играли заедно. Играта им станала повече и повече буйна. Скоро, правилата се изтъркали и започнал спор. Всяко дете мислело, че е право и отказвало да отстъпи на другите. Когато се върнали в къщи, всяко дете изглеждало смачкано и натъртено.

“Като децата си – винаги спориш!” казала една майка.

“Нещастно дете, виж се на какво приличаш,” казала друга.

“Надявам се, че си дал най-доброто, което си научил,” казал един баща.

“Не позволявай на никой да вземе по-доброто от теб,” казал друг.

Тогава един мъдър баща казал,” Дете мое, прости им.”

следваща глава 37. Любовта е търпелива