Съдържание Цялата книга на една страница

35. Прощавай

Както Аз съм ти простил, така желая да прощаваш на другите. Прощавай на тези, които те обиждат. Прощавай на тези, които отхвърлят твоята любов, или те задушават с нея. Прощавай на тези, които носят осъждение върху теб.

Всеки път когато прощаваш, пресни ресурси от моята любов ще бъдат освобождавани в теб. Твоето сърце ще бъде поддържано нежно с Моята любов.

Колкото повече разбираш Моето сърце, толкова повече ще оценяваш колко Ме наскърбява когато не прощаваш. Аз съм ти показал такава милост, че Ме обижда ако някога си немилостив. Но Ми причиняваш радост когато прощаваш. Аз обичам да виждам себе Си изразен в теб.

следваща глава 36. Борбата