Съдържание Цялата книга на една страница

32. Аз Съм милостив

Скъпо, мое дете, Аз съм милостив: бавен да се гневя и бърз да обичам. Ти си пръчка от истинската лоза, Исус. В Моята любов окастрям всяка пръчка за да я направя по-плодоносна. Когато употребявам Моята подкастряща ножица в твоя живот, Аз отрязвам повърхностното.

Аз няма да позволя непречистените части от твоя живот да се намесят в нашето взаимоотношение, или  в това, което си бил способен да приемеш от Мен. Това е един аспект от Моята милост, за който ти трябва да бъдеш благодарен.

Ти се чудиш как мога да те благословя толкова много когато ти се съмняваш в Мен, поставяш под въпрос любовта Ми, не вярваш на Моето слово и на обещанията Ми. В Моята милост Аз се справям с тези неща така че качеството на нашето взаимоотношение да бъде повишено. Аз не се опитвам да се справя с всичко, което трябва да бъде коригирано внезапно. Аз продължавам Моята вярна любов към теб въпреки всички неща.

следваща глава 33. Истинска свобода