Съдържание Цялата книга на една страница

31. Всичко от теб

Имам да ти задам още един въпрос. Колко от теб принадлежи на Мен. Всичко. Всичко от теб. Ти си Мой завинаги.

Аз платих цена за теб, нали? Аз не купих част от теб с кръвта на Моя Син. Аз те купих целият защото желая всяка част от теб. Така че ти наистина си Моя собственост, дете мое.

Колко от теб притежавам на практика? Знам, че всяка част от теб Ми принадлежи, но наистина ли си предал всяка част от себе си? Желаеш ли все още собствените си планове и цели, вместо Моите? Ти знаеш отговорите, дете мое. Но точно както те насърчавам да притежаваш всяка част от Мен, по същия начин Аз вземам притежание на всяка част от теб.

С кръвта на Моя Син Аз купих имота на твоя живот и Аз навлизам да взема притежание над всяка част от Моето имущество. Да, дете мое, всяка част.

Аз искам всичко от теб, не част от теб, в небето. Така че Аз вземам притежание над това, което е по право Мое. През повечето време ти се наслаждаваш на това и Ми съдействаш, но понякога, дете мое, ти се колебаеш, нали? Ти харесваш идеята да Ми принадлежиш напълно, но не винаги участваш практически в това, особено когато искам да направиш нещо, а ти не искаш да го направиш. Когато осъзнаеш, че това, което е Мое е Мое, тогава целия конфликт бушуващ в теб ще престане! Ти ще бъдеш отново в мир. Забелязал ли си, че колкото повече притежавам от теб на практика, толкова си по-щастлив? Знаеш ли защо? Всяка част от теб над която вземам притежание става пълна с моя живот, любов, радост, мир и сила. Защо тогава задържаш нещо от Мен, дете мое?

Някои се опитват да се държат за своите пари. Те се страхуват да Ми позволят да ги използвам защото си мислят, че ще взема всичко от тях. Те не вярват, че това, което Ми е дадено, Аз го връщам изобилно. Така че, ако те не Ми позволят да имам техните пари, те пропускат една област на Моето изобилие. Тъжно, нали?

Щастлив ли си когато съм бил търпелив с теб, дете мое? Забелязал ли си, възлюбени, че колкото повече Ми  позволяваш да те притежавам, толкова повече от Мен притежаваш ти?

следваща глава 32. Аз Съм милостив