Съдържание Цялата книга на една страница

3. Никаква случайност

Аз те създадох в любов, за любов. Не е ли добро това? Моето истинско очакване е, че ти ще познаваш Моята любов, ще бъдеш пълен с Моята любов, ще отразяваш Моята любов, ще връщаш Моята любов, ще даваш Моята любов на други и ще се наслаждаваш на Моята любов. Цялата Ми цел за теб е съсредоточена около любов. Винаги помни това.

Когато творих нямаше никакъв ред на земята. Аз се наслаждавах да внасям ред от хаоса и да виждам всичко да се подрежда както си го представях в ума. Когато погледнеш творението около теб, ти можеш да видиш колко изобретателен съм бил. Аз съм направил ред във всичко от снежинката до листа, от крайниците на едно животно до твоя мозък, сърце и всяка друга част от твоето тяло. Никой човек не може да измисли или да си представи такава схема на творение, да не говорим да го произведе.

Аз се смея на тези, които казват, че това е случайност. Случайностите завършват в хаос, объркване и бедствие. Никоя случайност не завършва в толкова чудесно плануван и замислен ред. Обмисленото действие на Моята роля беше в началото на всичко.

Така че, дете мое, ти не си случайност. Ти си част от Моя работен план. Понякога ти си мислиш, че ако не е за мъжът и жената да правят любов, ти не би съществувал. Но кой направи този мъж и тази жена? Кой ги направи способни да имат сексуално взаимоотношение? Кой е надзиравал твоето раждане?

Когато беше малко бебе ти не можеше да мислиш, да разбираш и да вярваш както можеш сега. Но Аз съм те наблюдавал и Аз довеждам до изпълнение Моя план в твоя живот.

Аз съм най-превъзходния изобретател, нали? Дори когато нещата изглеждат да отиват накриво, Аз мога да работя в ситуацията. Аз мога да обърна всичко в добро за Моите цели.

следваща глава 4. Създаден в любов