Съдържание Цялата книга на една страница

29. Не се безпокой за бъдещето

Бъдещето ще бъде вълнуващо, дете мое. Ти не трябва да знаеш детайлите. Много от Моите деца искат да знаят всичко, което ще им се случи. Аз мога да разбера техния интерес, но Аз искам те да Ми се доверят и да бъдат доволни, че Моето слово е светилника за техните нозе. Аз ще се грижа за утрешния ден. Ако те Ми се покоряват стъпка по стъпка, Аз ще се грижа за тях.

Не се грижи за утрешния ден. Всеки ден си има достатъчно грижи. Начина, по който съм програмирал твоя живот означава, че всеки ден ще има достатъчно за теб, с което да се бориш; но ако ти вземеш други товари за бъдещето върху себе си, ти ще понесеш товар, който е твърде тежък за теб. Тогава ти ще започнеш да се чувстваш неспособен да се справяш.

Ако не можеш да се справяш с това, което се случва сега, ти няма да имаш достатъчно мотивация да Ми позволиш да те водя. Така че много е важно за теб да Ми се покоряваш без да се безпокоиш за бъдещето.

Когато говоря на Моите деца за да им дам дирекция, Аз го правя по разнообразни начини, веднъж дори чрез магаре. Аз винаги им осигурявам да Ме чуят.

Аз знам как да говоря на всяко едно от Моите деца. Защо ще ти говоря по начини, които не можеш да чуеш?

Понякога Аз трябва да слушам разочарованието на тези, които мислят, че съм ги забравил. Те не чуват нищо повече от Мен защото трябва да се покорят на това, което вече съм казал. Когато хората не харесват това, което казвам, те чакат да кажа нещо друго. Не е чудно, че се забучват!

Но ти не си като тях, дете мое. Ти чуваш Моя глас. Ти се учиш да различаваш между Моята воля и ограбващите тактики на врага. Това е добро, защото Аз не желая Той да те отклони.

Моята овца познава гласа Ми и Ме следва. Ти си една от Моите овце, дете мое. Ти познаваш гласа Ми и Аз се радвам, че сърцето ти е Мое, и че искаш да Ме следваш.

следваща глава 30. Всичко от Мен