Съдържание Цялата книга на една страница

25. Аз те наблюдавам

Скъпо  мое дете, познавам те още от преди да си се родил. Ти си бил обект на Моето желание и на Моята любов, дори когато планувах твоя живот. Ти се чудиш как това може да бъде истина тъй като си само един от множество хора.
Аз виждам преднамереното непокорство на мнозина. Но във всяко поколение Аз съм планувал да имам такива, които да бъдат Мое специално притежание. Те изпълняват Моето сърдечно желание и излъчват Моята слава в техния живот.

Ти си един от тях, дете мое. Аз съм наблюдавал обстоятелствата на твоето раждане, твоите родители и твоето семейство. Ти се чудиш на това понеже нещата са били далеч от съвършенство в твоето детство и юношество. Имало е много трудности и травми. Аз ли съм ги планувал?

Е, дете мое, Аз те виждах през всички тях, нали? Тези трудности бяха важни в изграждането на твоя характер и в обучаването ти да гледаш на Мен и да зависиш от Моята любов. Това е доста болезнено израстване, нали? Всички тези напрежения, през които трябваше да преминеш, и въпросите. Това е един неизбежен процес. Ти трябваше да преминеш през него; но виж се сега! Ти имаш сърце пълно с любов към Мен и остатъка от твоя живот се простира пред теб. Ти можеш да Ме обичаш и да Ми служиш през остатъка от живота си, и ще бъдеш с Мен в слава за винаги.  Утешително е да се знае това, нали?

Не се страхувай от това, което е пред теб. Ако можех да ти помогна в миналите проблеми, Аз със сигурност мога да ти помогна и в бъдещите преживявания. Аз съм виждал нов живот изплуващ в теб чрез всички тези развиващи се процеси. Откакто ти постави вярата си в Исус, Моя Дух е произвеждал плод в повече и повече области от твоя живот.

Аз наблюдавам този процес и това наистина Ми причинява удоволствие. Ти нямаш никаква идея колко вълнува това сърцето Ми. Аз обичам да виждам Себе Си отразен в Моите деца. Това ги прави да бъдат истински щастливи и задоволени.

Аз обичам да виждам Моята радост да си пробива път в теб. Ти се учиш да се радваш в Мен, дори когато нещата изглеждат наистина трудни. Аз съм бил добър към теб, нали?

следваща глава 26. Хора