Съдържание Цялата книга на една страница

24. Ти си приет

Понякога врагът се опитва да те накара да се чувстваш виновен, че си получил толкова много от Мен. Той внушава, че твоето място не е да получаваш, а само да даваш. Така че той те насърчава да преследваш обезумяло постоянна активност, за да не би да бъдеш отхвърлен от Мен за това, че правиш твърде малко. Дори когато Аз те насърчавам да утихнеш, да приемаш и да си почиваш в Мен, той внушава, че ако не си постоянно активен ти не можеш да бъдеш в Моята воля. Не слушай такива лъжи.

Дете мое, когато се научиш да си почиваш в Мен, твоята напрегнатост и безпокойство се облекчават. Ти преставаш да се бориш. Когато повярваш, че Аз съм те приел, става явно, че ти не трябва да се опитваш и да спечелваш Моята благосклонност.

Ти не трябва да се опитваш да се направиш приемлив за Мен. Ти вече си приет защото си поставил своята вяра в това, което Исус е направил за теб на кръста..Там Той се справи с всичките ти нежелателни неща – всеки грях и неуспех. Всеки грях и всяка нужда бяха посрещнати. Безсмислено е да се опитваш да се направиш приемлив когато вече си! Вярвай в това, което съм направил за теб и живей в ползата от него.

Няма смисъл да ти предлагам увереността на Моята любов, ако ти не вярваш на това, което казвам. Аз демонстрирах любовта Си, не просто с думи, но в действие. Давайки живота на Моя Син на кръста, Аз показах пълната степен на Моето посвещение към теб. Бях готов да те обичам дори до смърт.

следваща глава 25. Аз те наблюдавам