Съдържание Цялата книга на една страница

23. Няма страх в любовта

Скъпо мое дете, няма страх в Моята любов. Моята любов изпъжда всеки страх. Ти си се молил за твоите страхове и си искал да бъдеш свободен от тях, нали? Единствения начин това да се случи е да приемеш Моята любов. Тогава страховете бягат. Приемайки Моята любов, твоето изцеление е доведено до край, и ти си свободен от нещата, които са причинявали болката.

Начина, който намираш за много труден да приемеш Моята любов е чрез другите. Понеже Моята любов е родена от Духа, ти искаш да я приемеш директно от Мен като духовно преживяване. Това е добро; но не е единствения начин, по който Аз предавам любовта Си на теб.

Моя Дух на любов живее в другите. Точно както желая да изразя тази любов чрез теб на тях, така Аз изразявам същата тази любов чрез другите на теб. Но ти намираш за трудно да я приемеш по този начин защото се страхуваш, че ще задлъжнееш към този от когото си получил.

Това, което не успяваш да разбереш е, че също така си не охотен да приемеш любов и от Мен, понеже това те поставя в дълг към Мен. По-добре е да бъдеш независим и самостоятелен, защото тогава няма да има нужда да бъдеш в дълг към някого, дори към Мен! Но Аз не те обичам за да те поставя в дълг или в робство. Аз те обичам защото те обичам. Аз не изразявам Моята любов към теб чрез другите за да те поставя в дълг към тях, но защото искам да разруша твоята упорита себична воля и независимост.

Това е смиряващо, нали, да откриеш твоята нужда не само на Мен, но също и на другите? Смиряващо е да осъзнаеш, че не можеш да изпълниш Моите цели като си независим и самостоятелен.

Понякога ти си спорил, че да приемаш любов от другите те прави уязвим за тях и отворен за нараняване. Така че си казвал, ”По-добре е да приемам любов от Бог директно.” Тогава какво ще правиш с цялата любов, която слагам в теб? Ще откажеш ли да я даваш на другите в случай, че те са заплашвани от твоята любов?

Когато преживееш Моята любов, ти искаш да я предаваш и да я даваш на другите, нали, дете мое? Ако всички бяха като тебе, да се страхуват да правят това, кой би приел Моята любов?

Винаги има уязвимост в любовта и възможност да бъдеш отхвърлен или наранен. Но понеже Моята любов е родена от Духа, тази любов носи изцеление. Ако някой на когото си предал Моята любов те нарани, Аз винаги ще изпратя някой друг да те обича и да бъде инструмент на изцеление за теб.

следваща глава 24. Ти си приет