Съдържание Цялата книга на една страница

22. Дай и ще получиш

Ние ще имаме добри времена заедно в бъдеще, нали, дете мое? Ти си копнял да познаваш това, което е в Моето сърце. Добре, виж, когато споделяш с Мен това, което е в твоето сърце, Аз споделям с теб това, което е в моето сърце. Трябва да споделиш с мен първи.

Мярката, с която даваш е мярката, с която ще получиш. Това е принцип на Моето Царство. Аз няма да променя Моите принципи за теб или за някое от Моите деца. Сподели сърцето си с Мен и Аз ще споделя Моето с теб.

следваща глава 23. Няма страх в любовта