Съдържание Цялата книга на една страница

21. Бъди отворен

Скъпо мое дете, добре е да споделяш неща с Мен, нали? Тогава ти Ме допускаш в тайните места на твоето сърце. Ти имаш духовната нужда да отвориш тези области за влиянието на Моя Дух. Когато ти си отворен за тези скрити неща, Аз мога да се справя с тях. Не казвай, ”О, Ти знаеш всички тези неща, Господи.” Остави неприятностите да Ми говорят за себе си, и ти ще преживееш велико освобождение. Тогава врагът не може да вземе надмощие над теб в тези области.

Докато ти се опитваш да изработваш неща за себе си, той се опитва да вземе надмощие, нали? Аз наблюдавам какво минава през ума ти. Ти обикаляш и обикаляш в кръгове. Врагът обикаля в тези кръгове с теб. Той се опитва да увеличи объркването.

Аз никога не обикалям в кръгове. Аз винаги идвам направо до въпроса и те водя към отговора, дете мое. Така че когато ти споделяш твоята вътрешна бъркотия с Мен, това е началото на краят й; въпреки че се изисква време да се разплете защото си бил в спирала на объркване.

следваща глава 22. Дай и ще получиш