Съдържание Цялата книга на една страница

20. Нашите молитвени събрания

Често ти се нуждаеш от уверение, че Аз съм доволен от теб. Но Аз не съм доволен от теб само когато чувстваш близостта на моето присъствие. Бил ли си някога във стая с някой когото обичаш и все пак това не е подходящото време да го прегърнеш или да го целунеш? Ти можеш да предадеш своята любов по други начини, нали? Същото е когато ние сме близо. Понякога е добре да те обгърна с Моята любов, но друг път искам да общувам с теб по други начини. Аз може да се нуждая да ти разкрия Моите мисли и да ти дам мъдрост.

Би било много отегчително ако всеки път когато се усамотяваш с Мен преживяването е едно и също. Забелязал ли си в твоето взаимоотношение с другите хора, че не можеш винаги да предскажеш това, което те ще кажат или ще направят? Същото е и с Мен. Аз съм непредсказуем, нали? Аз не танцувам по мелодията на някое от Моите деца. Има славно разнообразие в начините, по които се срещам с теб.

Когато не чувстваш, че Аз съм близо до теб, Аз не съм те напуснал, нито пък не успявам да се върна за молитвеното събрание. Аз със сигурност не те снемам от Моя популярен списък. Ти можеш винаги да се радваш, без значение дали чувстваш Моето присъствие или не.

Слушай дете мое, Аз никога не закъснявам за молитвено събрание с теб. Аз съм винаги там преди тебе, чакайки те да дойдеш. Знаеш ли, понякога съм бил разочарован защото ти не си се появил. Изненадва ли те това?

следваща глава 21. Бъди отворен