Съдържание Цялата книга на една страница

2. В Моя образ

Скъпо мое дете, Аз съм те направил според Моя образ. Това не означава, че ти си точно като Мен, но ти си предназначен да отразяваш Моя характер и личност. Всичко, което съм Аз искам да го видя отразено в теб. Аз гледам на теб като истинската майсторска работа на Моята творческа способност.

Аз създадох планините, реките, моретата и дърветата, животните, птиците и рибите. Но не съм направил нищо друго като теб. Виж, всички други аспекти на Моето творение могат да Ми дадат слава като бъдат това, което са. Обаче, Аз мога да бъда прославен чрез теб по много особен начин.

Животните не могат да имат любящо, спонтанно, пълно с радост взаимоотношение с Мен както ти можеш.

следваща глава 3. Никаква случайност