Съдържание Цялата книга на една страница

19. Истинският ти

Скъпо мое дете, Аз мисля, че ти си чудесен. Аз наистина имам предвид това. Ти си чудесен защото си направен в Моя образ, за да отразяваш Моята слава. Мога да видя Моя живот в теб, излизащ като пеперуда от какавида. Скоро ти ще можеш да простреш крилата си и да летиш свободно.

Много от начините, по които Аз докосвам твоя живот са явни за другите. Но никой не може да види тези дълбоки лични моменти, които ние имаме заедно когато ти се затваряш в твоята стая за да бъдеш насаме с Мене.

Спомняш ли си какво обещах? Аз ще те възнаградя открито за това, което виждам в тайно. В такива времена ти можеш да разкриеш най-интимните си мисли. Можеш да Ми кажеш как се чувстваш наистина. Няма значение, дете мое, какво споделяш с мен. Колкото си по-отворен, толкова повече Ми харесва това. Колкото по-истински си, толкова повече Аз мога да отговарям.

Това е много по-значително от формалните времена за молитва, когато казваш неща, които мислиш, че искам да чуя, които не идват от твоето сърце. Аз искам да се свържа с истинския теб.