Съдържание Цялата книга на една страница

18. Твоята външност

Скъпо мое дете, ти прекарваш много време съсредоточен върху твоята външност. Аз харесвам да изглеждаш чисто и прилично. Когато Исус ходеше по земята, Той не ходеше мръсен и неприличен. Нито пък носеше най-добрия Си костюм през цялото време.

Но, дете мое, ти прекарваш толкова много време приготвяйки външното, докато Аз съм съсредоточен на това, което е във вътрешното. Няма значение колко е модна или скъпа твоята външност, ако сърцето ти е сиромашко! Когато Моята любов свети чрез твоя живот, няма значение дали носиш пижамата си, дънките си или най-добрите си дрехи.

Понякога гледам събрания от модно облечени хора в църква и Си мисля, ”Кого се опитват да измамят те?” Те казват, че си слагат най-добрите си дрехи за Мен. Най-добрите дрехи, които могат да носят за Мен са чисто сърце и добра съвест. Тези неща Ми причиняват удоволствие.

Тези, които са с чисти сърца и чисти ръце се възкачват по хълма на хваление, святост и истинско поклонение. Така че, представи тялото си като жива жертва, свята и приемлива за Мен. Дори най-доброто ти облекло да се изхаби, чистото сърце не се изхабява; то е вечно.

Скъпо мое дете, Аз желая да прекарваш толкова време съсредоточен върху твоето сърце колкото върху твоята външност. Казвам ти нежно това, но това е нещо, което трябва да чуеш.

Ти често оплакваш себе си като кривата форма. Това Ме кара да се смея. Аз виждам хората да правят всякакви неща за да променят своята форма. Понякога това, което правят е важно, особено ако са виновни за лакомия и са с излишно тегло до степен, която въздейства на тяхното здраве. Но те ще бъдат по-здрави, ако са по-съсредоточени върху тяхното духовно здраве и форма!

Моя Дух живее в теб за да насърчава правилните приоритети в твоя живот. Така че нека да работим върху тези неща заедно, нали? Ние ще доведем нещата в правилния ред. Ти можеш да очакваш денят когато хората ще са радват да те виждат защото Аз сияя от твоя живот. Тогава те дори няма да забелязват какво носиш, или твоята форма. Какъв ден ще бъде това, дете мое!

следваща глава 19. Истинският ти