Съдържание Цялата книга на една страница

163. Моята слава в Исус

Моя Дух живееше в Исус и го приведе през всичките фази на Неговото възмъжаване, през времената когато Той растеше в мъдрост и през годините на Неговото служение. Той проповядваше за Моето Царство, протягаше се за да изцелява болните и да освобождава държаните от зли духове. Той говореше Моето слово, даваше Моите обещания и заявяваше Моята истина.

Моя Дух Го водеше през времена на отхвърляне, фалшиво обвинение и подигравки, през всяко изкушение, риск и опасност. Моя Дух Го водеше през агонията в Гетсиманската градина, през болката на разпъването. Там Той предаде Своя Дух на Мен и беше победител над всички началства и власти на тъмнината.

Спомням Си утрото когато възкресих Исус. Аз видях отчаянието в сърцата на тези, които Го следваха. Малцина от тях запазиха своята надежда. Аз виждах тъмнината, която беше покрила света, но  Аз знаех какво ще направя.

Спомням Си момента когато камъкът беше отвален. Радост изпълни сърцето Ми когато живот потече в тялото, което беше Моя Син. Аз Го видях положен в погребалните одежди, обвивайки Го хубаво. Той излезе в градината. Аз видях неверието да се обръща в радост в сърцата на Моите ученици когато Той им се яви. Спомням Си деня когато възкресих Моя Син.

Когато Исус се върна в славата в небето, Ние изпратихме Святия Дух във всички, които вярваха в Него. Исус Ми носи слава като взема това, което е Мое и го изявява на теб.Дете мое, Духът на Исус е в теб. Това е побеждаващ, триумфиращ Дух, който живееше в Него и Го разбираше през всички тези преживявания.

Същия този Дух, който живее в теб, ще те води победоносно през всички преживявания на твоя живот, през цялата опозиция, отхвърляне и болка. Моя Дух ще те води през смъртта на себето в славата на възкресението. Ти ще имаш ново възкресенско тяло, в което да се разкрива Моята слава за цялата вечност.

Исус отиде преди теб за да ти приготви място. Ти ще царуваш с Мен в Моето вечно Царство. Как се радвам за това! Аз очаквам да дойдеш и да заемеш своето запазено място. Щастлив съм, че имаш Моя Дух да те води в триумф. Когато Исус се яви, ти ще получиш венеца на славата, който никога няма да увяхне.