Съдържание Цялата книга на една страница

162. Цикли на развитие

Ти често си осъждал себе си, че не живееш постоянно в пълния поток на откровение от Мен. Наблюдавал съм те да агонизираш за това. Аз съм се опитвал да те утеша, но ти си намирал за трудно да приемаш Моите думи на истина.

Веднъж опитал най-доброто, нищо по-малко не е достатъчно добро, нали? Но Аз ти дадох това обещание, дете мое. Ти ще познаеш други времена като това. През твоя живот ще има периоди на изключително благословение. Не бъди разочарован, че не си способен да живееш на върха на планината през цялото време.

Скъпо Мое дете, ти намираш за трудно това да приемаш? Ти осъзнаваш, че Аз те използвам през цялото време, не само когато преживяваш изключително благословение. Друг път те насърчавам да Ме търсиш и да се молиш за съживление. Ти би желал да живееш в небето на земята, нали?

Нека да ти припомня това, което Исус каза. Всяка плодоносна пръчка е окастряна за да бъде направена още по-плодоносна. Ти имаш тези славни периоди на плодовитост, последвани от времена на окастряне когато Аз се справям със себични неща като гордост, погрешна мотивация и непокорство. После следват периоди на растеж, което води до сезони на допълнителна плодовитост и благословение. Това е продължителен цикъл.

Факта, че Аз те превеждам през сезони на окастряне е доказателство, че те обичам и че ти вече си плодоносен. Все пак Аз съм чувал твоите оплаквания в такива времена: ’О, Господи, не съм толкова плодоносен колкото бях.’ Разбира се, че не си, скъпо глупаво дете. Как можеш да бъдеш толкова плодоносен през окастрящия сезон?

Ти трябва да се поклониш пред Моята мъдрост, нали? Спомни си, че Исус извърши много за три години. Позволи Ми да се справя с теб по начина, по който добре знам, и повече от Моята слава ще се излъчва от твоя живот; ти ще бъдеш по-плодоносен отколкото в миналото. Аз съм приготвил добри дела, в които да ходиш.

следваща глава 163. Моята слава в Исус