Съдържание Цялата книга на една страница

161. Ти Ме прославяш

Благодарен съм, че ти не се грижиш да платиш цената за това да бъдеш верен. Слушай Ме внимателно, дете мое. Изненадва ли те да знаеш, че Аз, твоя Господ и Бог, съм благодарен за теб? Ти винаги си бил този, който Ми благодари. Има няколко случая когато си Ми позволявал да ти благодаря.

Ти Ме прославяш по начина, чрез който Моята любов се излива от теб към другите, чрез времето, което им даваш, привързаността, която споделяш с тях и твоята загриженост в молитва за тях. Аз съм прославен защото ти искаш да бъдеш по-ефективен в обичане и служене на другите. Ти Ме прославяш с твоите хваления.

Обичам да те виждам да се радваш в Мен, щастлив за това, че си жив в Исус. Обичам да виждам сърцето ти скачащо и танцуващо – а също и тялото ти!

Ти Ме прославяш в начина, по който се съпротивяваш на изкушението, когато отхвърлиш предложенията на света, на плътта и на дявола. Радвам се когато се отричаш от себе си, вземаш кръста си и Ме следваш. Всяко действие на себеотричане прибавя към Моята слава, когато Ми се покоряваш от любов. По-добре е да се покоряваш неохотно отколкото въобще да не се покоряваш; но ти прибавяш към Моята слава единствено когато се покоряваш от любов.

Дете Мое, Аз знам жертвите, които си направил, цената, която си срещнал. Знам също копнежа в твоето сърце. Ти Ме обичаш толкова много, ти копнееш за повеят от Мен. Слушай дете мое, ти прибавяш към Моята слава дори чрез твоя копнеж. Аз ще те възнаградя.

следваща глава 162. Цикли на развитие