Съдържание Цялата книга на една страница

160. Дете на славата

Скъпо Мое дете, твоята съдба е сигурна. Аз те виждам вече отразяващ Моята слава по начина, по който съм го планувал. Аз виждам Моята цел изпълнена, дори докато тя се изработва. Аз те виждам ходещ в Моите пътища, съпротивяващ се на изкушението. Аз те виждам утвърждаващ вярата си в Мен и протягащ се към другите, търсейки първо Моето Царство и Моята правда. Аз виждам богата награда, която те чака и се радвам.

Аз гледам на теб като дете на слава, не като на дете от земята. Ти сега работиш за неща, които са трайни, не за неща, които преминават.

Не гледай на себе си като на обикновен човек, но от гледището на съдбата, която те чака. Това е стойностно работене за Моето Царство и поставяне Мен на първо място, нали, възлюбено дете?

следваща глава 161. Ти Ме прославяш